Dejting

Våra biljetter

Det finns 30 personer dikt

Att röra på sig, äta bra mat och att umgås med andra regelbundet kan påverka din hälsa positivt. Förbättrade medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder har bidragit till att skjuta upp och lindra många sjukdomar som kommer med stigande ålder. Sedan mitten av talet har medelåldern stigit med cirka 10 år. Idag är medellivslängden för kvinnor 84 år och för män nästan 81 år. Du kan påverka din hälsa Du kan påverka din hälsa Hur vi åldras varierar mycket från person till person. Du kan påverka din hälsa på många sätt vid hög ålder, även om en del saker kan bero på miljö och vanor från tidigare Det är bra att träna Det är aldrig för sent att börja motionera eller träna.

Hej vad roligt att du är här!

Postumt andra världskriget fanns det en bärkraftig vilja att på internationell nivå alstra en gemensam överenskommelse om universella samt odelbara rättigheter så att liknande kränkning inte skulle kunna ske i framtiden. FN:s generalförsamling antog den 10 december en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definierar vilka de basal mänskliga rättigheterna är och togs fram av den dåvarande kommissionen för mänskliga rättigheter under ledning av Eleanor Roosevelt. Den uttrycker den gemensamma viljan samt strävan hos FN:s medlemsstater att gno för mänskliga rättigheter, rättvisa och rättigheter i alla världens länder. Deklarationen anser att envar är berättigad till dessa absoluta rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Det handlar om mänsklig värdighet och hur mänsklig värdighet kan beskyddas. Texten säger att det är exakt erkännandet av människors universella och odelbara rättigheter som ligger till grund förut rättvisa, frihet och fred i världen. Artiklarna behandlar både sådant som all har rätt till, som frihet samt utbildning, och sådant som alla inneha rätt att vara fri från, såsom slaveri och tortyr. Det är den första universella förklaringen om att det finns grundprinciper av odelbara rättigheter såsom gäller för alla och som världens stater gemensamt ska leva upp mot.

Olika sorters rättigheter

Dom lovar att alla människor är födda fria, att de är värda detsamma mycket och att de har dito rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller speciell situation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *