Dejting

Blogginlägg

Diskret men depraverade formella metod

S E Parisa Amiri parisa. S E Vendela Lundberg vendela. Vi har sammanfattat Vilka blev årets bästa filmer? Vilka blev årets bästa skivor? Tidningen du just nu läser är gratisdistribuerad och annonsfinansierad. Det redaktionella innehållet är just det — procent redaktionellt. Nöjesguiden är partipolitiskt obunden, men du kan alltid lita på att vi brinner för jämställdhet, både genus- etnicitet- och klassmässigt. Vi älskar Sverige och vill leva i ett mångkulturellt samhälle.

Senaste kommentarer

Vi vill sätta texten framför den hittills dominerande bilden fotografiet som representation bruten arkitektur. För att göra detta behövde arkitekturtexten och arkitekturkritiken nå en högre litterär, stilistisk och intellektuell nivå ännu vad vi fram till dess sett i arkitekturpublikationer i Sverige. Arkitekturtexten behövde närma sig litteraturen och det kreativa skrivandet för att kunna göra arkitekturens hela komplexitet och mångtydighet rättvisa. Denna målsättning påverkade också tidskriftens form. Vi strävade efter bokens okomplicerade och inom bästa fall osynliga design, som framhävde innehållet och som inte tog skärpa och uppmärksamhet, inte ställde sig ivägen för budskapet. Våra texter prövade annorlunda vägar, från detaljerade och målande beskrivningar av byggnadskonstens konkreta aspekter till mer abstrakta resonemang över arkitekturens filosofiska, ideologiska och politiska dimensioner. Den grundläggande instruktionen till skribenterna har alltid varit att formen är fri, att innehållet samt resonemanget sätter formatet och stilen samt längden. Ambitionen att bredda och förkovra själva arkitekturkritiken, analysen och diskussionen bruten det byggda, har som tidskriftens själva namn anger självfallet också varit avsevärt viktigt.

Diskret men depraverade formella milfaholic

Den blonda är den nya svarta

Alla rights reserved. Description Ett forum förut den talade kulturessän där samtidens samt historiens idéer prövas och möts. Chef utgivare: Anna Benker  Episodes På muggen visar samhället sin sanna natur Försåvitt vi ska delta i samhället gällande samma nivå måste alla ha access till toaletter i det offentliga rummet. Sociologen David Wästerfors funderar över blåsans koppel och toalettens politik. ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett alster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *