Dejting

Medellivslängd

Ensamstående killar i femtiotalet evansville

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma. Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt. I princip blir all post till kommunen allmän handling.

Sammanfattning

Medellivslängd är en av de indikatorer såsom Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild bruten folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras ett gång per år. Sammanfattning Medellivslängden inom befolkningen var 83,1 år Det är en ökning med mer än en halvt år från året innan. Emellan och har den återstående medellivslängden bred 30 års ålder ökat hos både kvinnor och män och i all utbildningsgrupper, men för kvinnor med kortast utbildning har ökningen varit mindre ännu ett halvt år på 13 år. Skillnaden i livslängd mellan olika utbildningsgrupper ökade från 4,4 till 6,0 år under perioden. Introduktion Utvecklingen av medellivslängden i en population speglar folkhälsan inom alla livets åldrar. För svenskar födda under talet har medellivslängden ökat stabil, och förbättringarna kan hänföras till ett rad faktorer som stigande levnadsstandard, förbättring utbildning, sundare levnadsvanor och ökad access till hälso- och sjukvård av duktig kvalitet 1, 2.

Postadress

Medellivslängd är en av de indikatorer såsom Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild bruten folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras ett gång per år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *