Lokalisera

Viktiga datum

Dating online utan datum Privat mötesundersökning

Så beräknar vi ditt bostadstillägg Visa fördjupning Så beräknar vi ditt bostadstillägg För att vi ska kunna beräkna vad du ska få i bostadstillägg utgår vi från din bostadskostnad och din årsinkomst. Vi räknar först ut vad din bostadskostnad blir per år. Sedan drar vi av en viss del av din årsinkomst. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg, som delas med tolv och betalas ut varje månad.

Hitta snabbt

Bekantskap Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd Om du ej har tillräcklig inkomst för att livnära dig eller din familj kan ni ansöka om försörjningsstöd tidigare kallat socialbidrag. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs hushållning och situation. Så här ansöker ni första gången och efter ett avbrott på mer än fyra månader När du behöver ansöka om försörjningsstöd, ansöker du med vår e-tjänst Mitt försörjningsstöd. Du som är gift eller sambo söker alltid tillsammans med din delägare, som blir medsökande. Använd länken nedom för att söka. Här kan ni läsa om vilka bilagor som skall bifogas din ansökan. När du skickat in din ansökan med e-tjänsten Centrum försörjningsstöd, ringer du vår mottagningsenhet i fem dagar.

Tillkännagivande

Sara Löfgren profiler Facebook Elon R. Musk born June 28, is a verksamhet owner, investor and inventor. While she hasn't stepped out with Elon publicly in a while, she's not known to be in any other public relationship. Kids are essentially immune, but elderly with existing conditions are vulnerable. Elon Musk has one of the most incredible minds around.

Om ekonomiskt bistånd

Äldre Ekonomiskt bistånd — för privatpersoner Ni kan inte söka försörjningsstöd eller övrigt ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen. Ekonomiskt hjälp söker du hos socialtjänsten i din kommun. Hos socialtjänsten kan du dessutom få hjälp med budget- och skuldrådgivning. På den här sidan finns allmän information om ekonomiskt bistånd. Om ni vill ha mer detaljerad information utifrån din egen situation får du vända dig till socialtjänsten i din kommun. Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittar du enklast på din kommuns webbplats. Om ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd är ett handledning som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din stam.

Sök ekonomiskt stöd – Majblomman

Bostadsbidrag är ett stöd för barnfamiljer såsom behöver hjälp att betala hyran alternativt månadsavgiften för sitt boende. Kan mig få bostadsbidrag? Du kan enkelt fånga reda på om du kan erhålla bostadsbidrag genom att använda Kassakollen. Ni kan få bostadsbidrag oavsett om ni äger eller hyr din bostad. Ni kan få bostadsbidrag för barnfamilj försåvitt du har barn som bor hos dig du betalar mer än 1  kronor i månaden för din boning du bor och är folkbokförd gällande den adress som du söker donation för. Om det finns särskilda anledning kan man göra undantag från folkbokföringskravet. Undantagen är: Att du ska hem kortare tid än ett år inom bostaden. Då blir du normalt ej folkbokförd där men kan ändå hava rätt till bostadsbidrag. Att du riskerar att bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier och därför tillåts vara skriven på din gamla adress, så kallad kvarskrivning Hur mycket tillåts jag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *