Lokalisera

Kvinnorna som tog över italienska maffian

Möt 18-åriga älskarinnor expert i rådets

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor och män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att undersöka möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga forskare. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan olika fakulteter vad gäller anslagstilldelning. Med undantag för medicin där kvinnorna är hälften en bra bit upp i hierarkin, men extremt få i toppen 5 procent kvinnliga professorerså är disproportionen på andra områden mellan antalet professurer och var den stora mängden kompetenta kvinnor finns, mycket talande. Men också vad gäller denna oreflekterade fördelnings- politik bör kvinnorna skylla sig själva. Att könsdis- krimineringen rent strukturellt kan bestå i att kvinnor hänvisas till ett område motsvarande dryga fjärdedelen av totalantalet utlysta topptjänster anses inte vara relevant i sammanhanget.

Navigeringsmeny

Bengen och åklagare i Italien för ett envis kamp mot de kriminella organisationerna Cosa Nostra på Sicilien, Camorran inom Neapel och den kalabriska 'Ndranghetan. Det är en ojämn kamp där maffian omsätter hundratals miljarder dollar varje år. Men det har i alla baisse resulterat i att ett antal dominerande män dömts till långa fängelsestraff. Maria Angela Di Trapanis man, Salvino Madonia, är till exempel är dömd mot livstids fängelse för mordet på affärsmannen Libero Grassi som vägrade låta sig utpressas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *