Lokalisera

Fråga Lund om matematik

Möt grupp mer än games

Information till näringslivet Aktuellt om corona och covid i Region Västernorrland Preliminär tidplan för vaccin Nu finns en preliminär tidplan för vaccinationen under första halvåret Tidplanen visar de olika faserna och vilken grupp som vaccineras under Vård Corona och Covid Närmaste tiden kritisk för att hålla nere smittspridningen Antalet smittade i covid har gått ner och trycket på våra sjukhus lättat något. Smittspridningen är dock fortfarande hög och den närmaste tiden Vård Corona och Covid Regionen får färre vaccinleveranser Pfizer Biontech har svårt att leverera de utlovade doserna till Sverige och det påverkar även Region Västernorrland. Denna vecka skulle regionen ha Vård Corona och Covid Klart för start av vaccination av personal Inom de närmsta dagarna levereras det nyligen godkända vaccinet mot covid från Moderna till länet.

Läget i Sverige

Anmäl gärna två lag från er förbund i samma grupp. Principen Först-till-kvarn innefatta. Till Anmälan Regler Vi följer futsalreglerna med följande undantag: Matchtid 17 minuter. Domarens tidtagning gäller. Alla spelare ska använda benskydd. Spelare får inte kånka örhängen, smycken, halsband mm. Åldersdispenser medges. Endast en dispensspelare får vara gällande planen såvida inte en är målvakt, då tillåts två dispensspelare på planen samtidigt. Dispensspelare får vara max en år äldre än åldersgruppen.

Presskontakt

Denna rapport publicerades den 22 januari samt redovisar läget för covid till samt med vecka 2 11 — 17 januari Läget i Sverige Mirakel vecka 2 rapporterades cirka 29 bekräftade fall av covid, en minskning emellan vecka 1 och 2 med 27 procent nationellt. Det finns fortsatt regionala skillnader i smittspridningen. Ett minskat mängd fall sågs i alla regioner bortom två Norrbotten och Östergötland. Det är fortfarande en hög smittspridning i landsbygd och många personer väntas insjukna inom covid under de kommande veckorna dessutom om den nedåtgående trenden skulle fortgå. Eftersom många nyligen återvänt till göromål och skola efter en tids fridag vill vi belysa vikten av att upprätthålla de åtgärder som finns gällande plats för att minska fysisk bekantskap mellan människor i syfte att avta smittspridningen av covid Alla skolor uppmanas att förstärka det förebyggande arbetet kontra smittspridningen. Från den 25 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten en gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet. Läs mer om dom råd och rekommendationer som råder förut allmänheten.

Sökresultat

Våld i relationen? Att ha en förhållande med någon kan kännas på kilo olika sätt. Men om det börjar kännas som att den du inneha ett förhållande med får dig att må dåligt, försöker kontrollera vad ni gör och vem du träffar, alternativt gör saker mot dig som ej känns bra finns vi här förut dig så att du kan erhålla stöd och hjälp. Läs mer Sex mot ersättning? Att ha sex kontra ersättning kan innebära många olika don och kännas på många olika fason.

Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst 2016–2020

Statistik relaterad till covid Här hittar ni statistik som har anknytning till sjukdomen covid Socialstyrelsen har tagit fram statistik som anknyter till sjukdomen covid Statistiken är baserad på befintliga data såsom finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella förteckning och i andra källor. Statistiken speglar stora delar av befolkningen, men inneha ett särskilt fokus på den äldre delen av befolkningen. Socialstyrelsen kommer att publicera ytterligare statistik inom området.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *