Lokalisera

Begärets och känslans språk är sanningens språk

Möt kvinnor Schweiz och amerikansk

Det beror på att krisens följder skiljer sig från land till land och på att den inte påverkar alla kvinnor på samma sätt. På europeisk nivå har däremot kvinnorörelsen lyft fram vissa gemensamma frågor, där till exempel kvinnors rätt till arbete har blivit ett huvudtema vid demonstrationerna på Internationella kvinnodagen. Frågor av typ arbetets könsindelning, våld mot kvinnor och hushållsarbete påverkar trots allt kvinnor inom olika samhällsskikt och med olika politisk bakgrund, och sammanför dem i gemensamma aktiviteter. Den kris som kvinnorörelsen har genomgått sedan talet har också gett upphov till mycket debatt, särskilt bland socialistiska feminister inom rörelsen. Denna artikel skall inte beröra alla de frågor som påverkar kvinnor och kvinnorörelsen i Västeuropa.

Fattigdom och arbetslöshet har blivit kvinnofrågor

Samt flammar som solens glöd Du gröna Är omsluten av kärlek. Men dom stora abbedissornas tid löpte ut. Partiell berodde det på vikingarnas och arabernas härjningar under till talet, delvis berodde det på att kyrkan från samt med talet stärkte sitt grepp försåvitt ordnarna.

Sammanfattning

Patrik Steorn läser Laura Mulvey: Blickens erotiska fostran Vi är vana vid att tänka, när det gäller kulturen, att det är texter som varaktigt påverkar oss. Men bilder påverkar i detsamma hög grad och är med samt formar våra attityder, värderingar och inställningar. På samma sätt som ögats all delar nästan alltid rör på sig, alltså rent fysiologiskt, är blicken likaså aktivt tolkande och meningssökande, en extension av tänkandet, ut i en värld överfylld av visuella fenomen. Blicken formar det vi ser, och inte blott på ett personligt vis - seendet fostras också av ideologi och kultur. Ett vidsträckt landskap ser vi aldrig för första gången, utan genom vårt mentala bildarkiv som kan bestå bruten allt från vykort och naturfilmer mot romantiskt landskapsmåleri. När jag nu läser om Laura Mulveys text erfar mig genom de kraftfulla formuleringarna, den könspolitiska dekonstruktionen, och den psykoanalytiska teoretiseringen att författaren använder sig av en sorts dubbelseende.

Möt kvinnor Schweiz och gift

20 år med Kvinnor, Fred och Säkerhet - Är en mer jämställd och fredlig värld inom räckhåll?

Sammenfattning

Inom USA pågår nu flera rättsliga strider kring vem som ska bestämma vad det innebär att vara kvinna. Donald Trumps regering har ställt sig bakanför den första delstatslagen som förbjuder transflickor och -kvinnor att tävla som damer. Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortgå läsa. Prenumerera Logga in Logga in på Dagens Nyheter För att begagna den här funktionen behöver du befinna inloggad. Med ett gratiskonto kan ni följa skribenter och ämnen samt behålla artiklar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *