Önskan

Sara 33 flydde från familjen i Dubai: ”Min frihet togs ifrån mig”

Enda dam som vill limite

Original 2. Om definition av samboende För en svensk ter det sig ibland något onödigt att definiera vad som avses med samboende ogift; i vardagsspråket har termen redan en allmän betydelse. Det är däremot även för oss häri Sverige betydelsefullt i vissa sammanhang. Som framgår av andra kapitel kan det ibland vara svårt att avgöra när två personer är samboende under äktenskapsliknande förhållanden och när de inte är det. Den ena kan definiera det på ett sätt och den andra i paret på ett annat sätt och vi som är utanförstående praktiker, forskare etc. Det visar sig t. Som ett exempel på vilka problem avgränsningen kan utgöra kan här nämnas den diskussion som förekommer i en proposition till riksdagen Där sägs: Man kan knappast i lagtext närmare precisera. Lagtexten måste bli ganska allmänt hållen.

Tabu att gå till gynekolog

Vill ni gifta er religiöst kontaktar du det trossamfund ni tillhör. Om du vill ha en ceremoni utan religiösa inslag kan ni i stället kora att gifta er borgerligt. Här kan du läsa mer om vad såsom gäller vid borgerlig vigsel i Västerås.

1. Inledning

Ett ukrainsk gränsvakt får nya kikare. Ett man säljer sitt hem i Peru för att jobba som städare inom Sverige, men jobbet visar sig befinna en bluff. Hur hänger det ihop? I över tio år har David Qviström rest jorden runt och skildrat såväl gömda flyktingar och asylsökande såsom kärleksmigranter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *