Underhållning

Möta unga med könsdysfori

Lära känna HIV-positiva mötesprogramvara

Sidan 18 Sven Grützmeier, överläkare, hedersmedlem i Posithiva Gruppen mottog diplom vid årsmötet. Vi ser dock att det även finns ett behov av att lyfta historien samt vad stigma kan göra med den som är efterlevande till någon som dött i aids. Ulrika levde ihop med Bo och Fanny är deras dotter som bara var tre år när Bo dog i aids Läs intervjun på sidan 4. Fanny och Ulrika kommer även dela med sig av sin berättelse i ett panelsamtal anordnat av PG under Stockholm Pride.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Föredrag · 32 min. Allt fler möter elever med könsidentitetsfrågeställningar. Hanna Bergman arbetar inom specialistvården för att hjälpa samt utreda patienter som eventuellt vill hava könsbekräftande åtgärder. Hon ser det såsom nödvändigt för att förstå könsdysfori att man ser det tvärvetenskapligt utifrån flertal discipliner som sociologi, medicin, psykologi, idéhistoria. Patienterna känner ett stort lidande såsom handlar om vilket bemötande man tillåts i samhället på grund av normer. Inspelat den 16 mars på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa samt Dagens Medicin. Anna Bergman.

UR Samtiden - Elevhälsa 2018

RFSL får dagligen massor av frågor försåvitt oss, vår verksamhet och allt genomförbart annat som rör hbtqi-personer. Du är självklart välkommen att höra av dej med dina frågor men läs beredvilligt igenom denna faq först. Kanske finns svaret du söker redan här. Svar: Vi får väldigt många förfrågningar av studenter om vi på ett alternativt annat vis kan delta i deras skolarbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *