Underhållning

Joel Halldorf i ny bok: ”Religiösa människor har inte monopol på andliga erfarenheter”

Möt andliga människor nijmegen

Och dessutom ett sinnesorgan — i brist på bättre ord — som darrar när tillvarons bråddjup uppenbaras, säger Joel Halldorf. Jag vill hävda att vi är den dyrkande varelsen, säger den svenska teologen och författaren Joel Halldorf. Detta finns över allt, och det tar sig uttryck i allt från en jakt på extatiska erfarenheter till konsumtion och nationalism.

Kyrkan och den nya andligheten - mystiken och nutidsmänniskan

Byta ett ord eller två Gjorde det lätt att gå. Alla människors konferens borde vara så. Hjalmar Gullberg Förord ”Byta ett ord eller två ” ja, inte bara två, det blev många ord för seminariets frågor varenda många. Varje fråga, så gott såsom, skapade i sin tur nya frågor när ett tjugofemtal representanter för bönehus och nyandlighet, brobyggare och nätverk möttes i seminariet, Kyrkan i ett nytt perspektiv – kyrkan och nyandligheten, såsom hölls på Fyrbo kursgård, Östanås, 2 mil utanför Molkom i september Bakgrunden till seminariet är vår epok i förändring som väckt nya frågor inom kristenheten.

Möt andliga människor hipsters

Kyrkan i ett nytt perspektiv - kyrkan och nyandligheten

All brott är inte kända. Mörkertalet är stort. Regimens offer kan räknas inom 10 tals mördade och försvunna. Förföljelse, mord och trakasserier av enskilda, kontra iranska regimen oppositionella, människor har ägt rum runt om i världen, framförallt mot medlemmar ur iranska motståndsorganisationer.

Motion 1998/99:U613 av Andre vice talman Eva Zetterberg thisiswanted.eu more : v fp c s mp kd m

Kyrkan och den nya andligheten - mystiken och nutidsmänniskan Här en referatsamling av olika tidsskrifter om Sunnekonferensen den september sammanställd av Inga-Lill Wener. Vad kan kyrkan och nyandligheten lära av varandra? Omkring personer från Norge, Danmark samt Sverige med olika bakgrund och erfarenheter av tro, Gud, kyrka och vad andlighet betyder möttes till erfarenhetsutbyte samt dialog. Alla föreläsarna var präster av någon av de nordiska folkkyrkorna samt övriga medverkande kom från kyrkliga kontext eller hade en fot i vardera gruppen. En av föreläsarna, Rigmor Fort, präst i Lerums församling, skriver inom sin lokaltidning den 6 oktober – Vårt möte blev en av dom starkaste upplevelser jag gjort under mina många år i kyrkans tjänst. Armé samlades människor som lever öppet före livets mysterier, öppet inför vad Gud gör med människor idag i vår tid. Många kan berätta om tuffa livsresor, resor som trots motgångar samt prövningar, eller kanske just på bas av dessa, funnit sig själva, funnit andra människor i starka möten samt fått kontakt med livets Källa, Skaparen, Gud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *