Underhållning

Malmö Museer är tillfälligt stängt

Möt kvinnorna nu är det dörr

Utredningens syfte och uppläggning Inledning Hösten beslöt Jämställdhetskommittén att genomföra en utredning om hemarbetande. Syftet med utredningen var att undersöka de hemarbetandes situation och utifrån denna framlägga de förslag till åtgärder som visade sig angelägna. Hemarbetande kvinnor är emellertid ingen enhetlig grupp. En del kvinnor är hemarbetande endast under relativt korta perioder medan andra är det under lång tid och i vissa fall förblir det hela livet. Vidare betraktar sig kvinnor, som arbetar mycket kort deltid eller som har säsongbetonat arbete av kort varaktighet, ofta själva som huvudsakligen hemarbetande. De har också i många avseenden en med de heltids hemarbetande likartad hemar- betssituation. Även förvärvsarbetande kvinnor har hemarbete i betydande utsträckning och påverkas härav i sin förvärvsarbetsroll. Debatten om kvinnors hemarbete och förvärvsarbete och mellan hemar- betande och förvärvsarbetande har i vissa avseenden varit hård och i många fall irriterad. Hemarbetande har känt sig undervärderade när de stannat hemma och tagit hand om barnen.

Malmö Museer

Förutom att Tobias fortfarande idag är den yngsta vinnaren så är han likaså den enda företagaren från Norrbotten såsom hittills vunnit priset. Lycka till Richard! Läs artikel via länken www. Förut tio år sedan gjorde Tobias Lindfors, vd Student Consulting, samma bedrift. Han gick sedan hela vägen och vann priset som Årets företagare i Sverige, och är hittills den enda Luleå-företagaren som gjort det.

Till statsrådet Karin Andersson

Audiovisuell guide: Slottet Mellan festsalen och dagligrummet ligger förstugan. Förr var detta den egentliga ingången till kungsvåningen, som emedan bara kunde nås från borggården. Inom förstugan finns en stor eldstad inom vilken maten, som lagades i kökshuset på gården, kunde värmas före serveringen. Dessutom fanns här alltid vakter förut att skydda kungen och drottningen när de befann sig på slottet.

Flirta

Kuf Man och hustru levde i annorlunda världar. De blev specialister på annorlunda delområden. Hustrun hänvisades till det enskilda och personliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *